استخدام نجار

1 هفته قبل /

به تعدادی استادکار نجار در زمینه سرویس خواب مبلمان به صورت روزمزد یا کنترات در مشهد نیازمندیم.

استخدام نجار و mdf کار

1 هفته قبل /

به نجار و MDF کار جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.

استخدام mdf کار و نجار

1 هفته قبل /

به تعدادی شاگرد MDF کار و پولیستر کار و نجار در مشهد نیازمندیم. با تضمین یادگیری حرفه ای کار در مدت کوتاه

استخدام نجار ماهر و نیمه ماهر

1 هفته قبل /

به تعدادی نجار ماهر و نیمه ماهر ساختمانی در مشهد نیازمندیم.

استخدام نجار و ام دی اف کار

1 هفته قبل / آزادی 131

به چند MDF کار و نجار در شهر مشهد نیازمندیم.

استخدام استادکار نجار

1 هفته قبل /

به تعدادی استادکار نجاری جهت تولیدی مبل در مشهد نیازمندیم.

استخدام نجار ماهر

2 هفته قبل / محدوده رسالت ، جاده سیمان

به چند نیروی ثابت نیمه ماهر و ماهر نجار و کلاف کار در مشهد نیازمندیم. 

استخدام کارگر ساده و ماهر نجار

2 هفته قبل / ای استخدام

به تعدادی کارگر ساده و ماهر نجار و پلی استرکار در مشهد نیازمندیم.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر