استخدام مکانیک پالش کار

4 روز قبل /

به مکانیک پالش کار جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.

استخدام نیرو مکانیک

5 روز قبل /

به یک شاگرد معمولی مکانیک در حد باز و بست گیربکس و موتور در مشهد نیازمندیم.

استخدام مکانیک

1 هفته قبل / بلوار توس

به یک نفر مکانیک ماهر سواری جهت همکاری به صورت درصدی در مشهد نیازمندیم.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر