استخدام تعمیرکار خودرو

6 روز قبل / پروین اعتصامی

به تعدادی نیروجهت سالن جلوبندی خودرو(ماهر-نیمه ماهر-مبتدی)باحقوق خوب نیازمندیم به یک نفربرق کاراتومبیل جهت کارآموزی واقع درپروین اعتصامی نیازمندیم زارع

استخدام تعمیرکار خودرو

2 هفته قبل /

به تعدادی نیروی ماهر و نیمه ماهر آقا جهت تعمیرگاه موتور سیکلت در مشهد نیازمندیم.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر