استخدام کناف کار

4 روز قبل / قاسم آباد_مجیدیه

شاگردبرای کناف نيازمنديم.      

استخدام کناف کار

1 هفته قبل /

به شاگرد ساده و نیمه ماهر کناف کار در شهر مشهد نیازمندیم.

استخدام کناف کار

2 هفته قبل /

به تعدادی شاگرد جهت کار کناف در شهر مشهد نیازمندیم. دستمزد آنها به روز پرداخت میگردد.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر