استخدام میاندوز؛راسته دوز؛سردوزکار و بردست

4 روز قبل / بلوارمیامی خیابان کرامت کرامت 14

به میاندوز کار حرفه ایی خانم یا آقا ؛راسته دوز حرفه ایی خانم یا آقا سردوزکارحرفه ایی خانم یا آقا و یک بردست کار حرفه […]

استخدام زیگزال دوز؛میاندوز؛راسته دوز و اتوکار

5 روز قبل /

تولیدی پوشاک مانلی بابیش از ده سال تجربه کاری در زمینه تولید پوشاک تریکو نیروی کاری آقا جزب می نماید . زیگزال دوز ۱۰ نفر […]

استخدام نیروی خیاطی در تولیدی پوشاک

6 روز قبل /

تولیدی پوشاک مانلی بابیش از ده سال تجربه کاری در زمینه تولید پوشاک تریکو نیروی کاری آقا جزب می نماید . زیگزال دوز ۱۰ نفر […]

استخدام چرخکار؛میاندوزکار و سردوزکار

1 هفته قبل / محدوده بلوار دوم طبرسی و عباس آباد

به تعدادی میاندوز کار خانم و تعدادی سردوز کار خانم و تعدادی چرخکار ماهر جهت کار تریکو نیازمندیم بیرون برنداریم کار دائم و تصویه نقدی

استخدام چرخکار؛میاندوزکار و سردوزکار

1 هفته قبل / بلوار دوم طبرسی و عباس آباد

به تعدادی میاندوز کار خانم و تعدادی سردوز کار خانم و تعدادی چرخکار ماهر جهت کار تریکو نیازمندیم بیرون برنداریم کار دائم و تصویه نقدی

استخدام میاندوزکار و سردوزکار

1 هفته قبل / بلوار دوم طبرسی شمالی 12

به یک میاندوز کار و یک سردوزکارماهرخانم نیازمندیم. نعیمی

استخدام چرخکار؛میاندوز و سردوزکار

1 هفته قبل / محدوده بلوار دوم طبرسی و عباس آباد

به تعدادی میاندوز کار خانم و تعدادی سردوز کار خانم و تعدادی چرخکار ماهر جهت کار تریکو نیازمندیم بیرون برنداریم کار دائم و تصویه نقدی

استخدام میاندوزکار،سردوزکار و چرخکار

1 هفته قبل / محدوده بلوار دوم طبرسی و عباس آباد

به تعدادی میاندوز کار خانم و تعدادی سردوز کار خانم و تعدادی چرخکار ماهر جهت کار تریکو نیازمندیم بیرون برنداریم کار دائم و تصویه نقدی

استخدام چرخکار؛میاندوزکار و سردوزکار

1 هفته قبل / محدوده بلوار دوم طبرسی و عباس آباد

به تعدادی میاندوز کار خانم و تعدادی سردوز کار خانم و تعدادی چرخکار ماهر جهت کار تریکو نیازمندیم بیرون برنداریم کار دائم و تصویه نقدی

استخدام میاندوزکار و سردوزکار

1 هفته قبل / بلوار دوم طبرسی شمالی12

به یک میاندوز کار و یک سردوزکارماهرخانم نیازمندیم نعیمی

صفحه 1 از 41 2 3 4

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر