استخدام میاندوز؛راسته دوز؛سردوزکار و بردست

3 روز قبل / بلوارمیامی خیابان کرامت کرامت 14

به میاندوز کار حرفه ایی خانم یا آقا ؛راسته دوز حرفه ایی خانم یا آقا سردوزکارحرفه ایی خانم یا آقا و یک بردست کار حرفه […]

استخدام سردوزکار در تولیدی

3 روز قبل /

به تعدادی سر دوز کار جهت کار در تولیدی لباس زیر زنانه نیازمندیم.

استخدام چرخکار سردوزکار و بردست

5 روز قبل /

به تعدادی چرخکار سردوزکار و بردست نیازمندیم تریکو بچگانه تسویه نقدی کار دائم نوروزی

استخدام چرخکار؛میاندوزکار و سردوزکار

1 هفته قبل / محدوده بلوار دوم طبرسی و عباس آباد

به تعدادی میاندوز کار خانم و تعدادی سردوز کار خانم و تعدادی چرخکار ماهر جهت کار تریکو نیازمندیم بیرون برنداریم کار دائم و تصویه نقدی

استخدام سردوزکار

1 هفته قبل /

به خانم سردوز کار تریکو نیازمندیم.

استخدام بردست برشکار

1 هفته قبل / محدودامام حسین خواجه ربیع

به یک بردست برشکار آقایاخانم نیازمندیم به یک سردوزکارماهر به دونفرراسته دوزماهر آقایاخانم فقط تماس به کارگاه بیرون بر نیازمندیم باتیراژکاربالا

استخدام چرخکار؛میاندوزکار و سردوزکار

1 هفته قبل / بلوار دوم طبرسی و عباس آباد

به تعدادی میاندوز کار خانم و تعدادی سردوز کار خانم و تعدادی چرخکار ماهر جهت کار تریکو نیازمندیم بیرون برنداریم کار دائم و تصویه نقدی

استخدام سردوزکار

1 هفته قبل / محدوده گاز ، رسالت ، مسلم جنوبی 

به تعدادی خانم سردوز کار تریکو نیازمندیم . تسویه نقد هفتگی تیراژ بالا کار دائم محیط کاملا زنانه اعلم پور

استخدام میاندوزکار و سردوزکار

1 هفته قبل / بلوار دوم طبرسی شمالی 12

به یک میاندوز کار و یک سردوزکارماهرخانم نیازمندیم. نعیمی

استخدام چرخکار؛میاندوز و سردوزکار

1 هفته قبل / محدوده بلوار دوم طبرسی و عباس آباد

به تعدادی میاندوز کار خانم و تعدادی سردوز کار خانم و تعدادی چرخکار ماهر جهت کار تریکو نیازمندیم بیرون برنداریم کار دائم و تصویه نقدی

صفحه 1 از 61 2 3 6

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر