استخدام کارشناس بهداشت ؛عمران

1 هفته قبل /

به کارشناس بهداشت محیط، عمران آب و فاضلاب، عمران محیط زیست و رشته های مرتبط آشنا به تصفیه آب و توان سرپرستی در مشهد نیازمندیم. 

استخدام نیروی HSE در پروژه ساختمانی

2 هفته قبل /

به تعدادی نیروی HSEجهت کار در یک پروژه ساختمانی در مشهد نیازمندیم. ارسال رزومه به تلگرام .

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر