استخدام پزشک عمومی

4 روز قبل /

به پزشک عمومی جهت موسس و مسئول فنی درمانگاه در مشهد نیازمندیم.

استخدام پزشک عمومی

4 روز قبل /

پزشک عمومی جهت درمانگاه شبانه روزی نیازمندیم. فولادی  

استخدام دکترای رادیولوژی و سونوگرافی جهت درمانگاه

2 هفته قبل /

به یک نفر دکترای رادیولوژی و سونوگرافی جهت درمانگاهی با مراجعات زیاد در مشهد نیازمندیم.

استخدام مادگی دکمه زن

2 هفته قبل /

به کارگاه مادگی دکمه پیراهن فوری فوری نیازمندیم.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر