استخدام کمک بهیار

2 هفته قبل /

به دو نفر کمک بهیار خانم جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.

استخدام کمک بهیار

1 ماه قبل /

به کمک بهیار جهت پرستاری بیماران ICU با حقوق عالی در مشهد نیازمندیم.

استخدام کمک آشپز در هتل

1 ماه قبل / خیابان امام رضا 6

به تعدادی کمک آشپز جهت همکاری در هتل جواهری در مشهد نیازمندیم.

استخدام کمک بهیار و کارگر ساده

1 ماه قبل /

به تعدادي كمك بهيار خانم با مدرك و كارگر خانم نيازمنديم.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر