استخدام تایپیست و منشی گری

1 هفته قبل /

به نیروی خانم جهت امور تایپ و منشی گری نیازمند است .ساعت کاری ۷.۳۰ الی ۴.۳۰ پنجشنبه ها تعطیل. وقت مصاحبه تلگرام

استخدام منشی و تایپیست

1 هفته قبل / منطقه هاشمیه

به نیروی خانم جهت امور تایپ و منشی گری نیازمند است ساعت کاری ۷.۳۰ الی ۴.۳۰ پنجشنبه ها تعطیل. وقت مصاحبه تلگرام

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر