استخدام کارگر ساده و ماهر
1

استخدام کارگر ساده و ماهر

1 هفته قبل / فلکه برق خیابان بهار

کارگر ساده و ماهر جهت پیتزا و ساندویچ نیازمندیم. @Alifrhnk051

استخدام نیرو جهت فست فود

1 هفته قبل /

به دو نفر نیروی ماهر و نیمه ماهر جهت فست فود در مشهد نیازمندیم.

استخدام پیتزا زن و کمک آشپز

1 هفته قبل /

به پیتزا زن ایتالیایی و کمک آشپز فرنگی در مشهد نیازمندیم.

استخدام نیرو جهت ساندویچ

2 هفته قبل / میدان ده دی

به یک ساندویچ پیچ (پیچک) فوری نیازمندیم. ساعت کاری۶عصرتا۴صبح حقوق میزان توانایی و کارکرد  

استخدام نیرو جهت فست فود

2 هفته قبل /

به تعدادی نیرو جهت کار در فست فود در شهر مشهد نیازمندیم.

استخدام کارگر ماهر

2 هفته قبل /

به یک کارگر ماهر جهت کار در اغذیه در شهر مشهد نیازمندیم.

خانم جهت صندوقداری و ۲نفر پیتزا زن ساده

2 هفته قبل / احمداباد بلوار رضا نبش رضای 26پیتزا تنور

به یک خانم صندوقدار با روابط عمومی بالاشیفت شب ساعت ۱۸ال۲۴/۳۰ ۲نفر نیروی ساده پیتزا پیتزا تنور استخدام میکند فوری

استخدام نیرو جهت فست فود

2 هفته قبل /

به یک نیروی جوان جهت همکاری در فست فود در مشهد نیازمندیم.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر