شاطر نان برای کبابی

1 ماه قبل / صیاد شیرازی ، انتهای وکیل اباد باغ وحش

به شاطر نان برای کبابی نیازمندیم.

استخدام شاطر نان

1 ماه قبل / بلوار فرودگاه

به شاطر نان تنوری جهت کار در کبابی در مشهد  نیازمندیم.

استخدام شاطر نانوایی

1 ماه قبل /

به شاطر جهت کار در نان فانتزی در شهر مشهد نیازمندیم.

استخدام شاطر سنگک

1 ماه قبل / انتهای مصلی 11

به شاطر سنگک جهت استخدام در رستوران در مشهد  نیازمندیم.

استخدام کارگر ساده در نانوایی

1 ماه قبل / معلم

به یک کارگر ساده آقا جهت کار سبک نانوایی در مشهد نیازمندیم.

استخدام فرکار در نانوایی

1 ماه قبل /

به فرکار جهت کار در نان فانتزی در مشهد نیازمندیم.

استخدام شاطر

1 ماه قبل /

به یک شاطر جهت کار در نان فانتزی در مشهد نیازمندیم.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر