استخدام تخته کار

6 روز قبل /

به تخته کار با سابقه جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.

استخدام میزبان؛آشپز و کمک آشپز

1 هفته قبل /

استخدام فوري در جزيره كيش با شرايط عالي نيازمنديم: آشپز كمك آشپز ميزبان تخته كار

استخدام کارگر ساده؛سالندار و تخته کار

1 هفته قبل / چهارراه شهدا بهجت٣همتيان يك مراجعه از ساعت١٢ الي ١٩(مشهد)

استخدام در مجموعه غذايي قصر عتيق: ١-تخته كار ماهر ١٠ساعت كاري حقوق قانون كار همراه با بيمه ٢-نيروي سالندار آقا آشنابه اصول تشريفات١٠ساعت كاري حقوق […]

استخدام تخته کار

2 هفته قبل /

به تخته کار حرفه ای جهت رستوران در شهر مشهد نیازمندیم.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر