استخدام ناظر سالن مطالعه و سرپرست آموزشگاه

1 هفته قبل /

مجموعه آموزشی جان و خرد _واقع در بلوار وکیل آباد_ تعداد محدودی نیروی خانم با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس و دارای سابقه کار آموزشی با […]

استخدام مراقب سالن مطالعه

1 هفته قبل / خیابان راهنمایی

موسسه  آموزشی  و پژوهشی نیازمند نیرو خانم به عنوان مراقب سالن مطالعه با شرایط زیر می باشد: ۱- دارای ظاهری آراسته و مناسب محیط آموزشی […]

استخدام مراقب سالن مطالعه

1 ماه قبل / وکیل آباد

هلدینگ آموزشی جان و خرد تعداد محدودی نیروی آقا با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس و دارای سابقه کار آموزشی با شرایط زیر استخدام می نماید […]

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر