استخدام تحصیلدار با موتور

2 ماه قبل / بلوار پیروزی - پیروزی 81

با سلام یک نفر تحصیلدار با مشخصات ذیل ۱٫دارای موتور سالم و مرتب به همراه گواهینامه + بیمه + کلاه ایمنی ۲٫عدم سوء سابقه ۳٫سن […]

استخدام تحصیلدار با موتورسیکلت در شرکت بهداشتی
منقضی شد !

استخدام تحصیلدار با موتورسیکلت در شرکت بهداشتی

6 ماه قبل /

به یک نیروی تحصیلدار همراه با موتور سیکلت در شرکت بهداشتی معتبر در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام تحصیلدار
منقضی شد !

استخدام تحصیلدار

7 ماه قبل / خیابان امام رضا

شرکت صنایع غذایی  به تعداد ۳ نفر تحصیلدار با موتور سیکلت و مدارک کامل و ضامن معتبر دعوت به همکاری مینماید حقوق قانون کار بیمه […]

استخدام تحصیلدار
منقضی شد !

استخدام تحصیلدار

7 ماه قبل / خیابان امام رضا

شرکت صنایع غذایی به تعداد ۳ نفر تحصیلدار با موتور سیکلت و مدارک کامل و ضامن معتبر دعوت به همکاری مینماید حقوق قانون کار بیمه […]

استخدام تحصیلدار
منقضی شد !

استخدام تحصیلدار

8 ماه قبل /

شرکت صنایع غذایی به تعداد ۳ نفر تحصیلدار با موتور سیکلت و مدارک کامل و ضامن معتبر دعوت به همکاری مینماید حقوق قانون کار بیمه […]

استخدام تحصیلدار
منقضی شد !

استخدام تحصیلدار

8 ماه قبل / خیابان امام رضا

شرکت صنایع غذایی  به تعداد ۳ نفر تحصیلدار با موتور سیکلت و مدارک کامل و ضامن معتبر دعوت به همکاری مینماید حقوق قانون کار بیمه […]

استخدام تحصیلدار
منقضی شد !

استخدام تحصیلدار

8 ماه قبل / خیابان امام رضا

شرکت صنایع غذایی در خیابان امام رضا به تعداد ۳ نفر تحصیلدار با موتور سیکلت و مدارک کامل  و ضامن معتبر دعوت به همکاری مینماید […]

استخدام تحصیلدار
منقضی شد !

استخدام تحصیلدار

8 ماه قبل / خیابان امام رضا

شرکت صنایع غذایی به تعداد ۳ نفر تحصیلدار با موتور سیکلت و مدارک کامل و ضامن معتبر دعوت به همکاری مینماید حقوق قانون کار بیمه […]

استخدام تحصیلدار
منقضی شد !

استخدام تحصیلدار

9 ماه قبل /

شرکت صنایع غذایی در خیابان امام رضا به تعداد ۳ نفر تحصیلدار با موتور سیکلت و مدارک کامل و ضامن معتبر دعوت به همکاری مینماید […]

استخدام تحصیلدار
منقضی شد !

استخدام تحصیلدار

9 ماه قبل / خیابان امام رضا

شرکت صنایع غذایی در خیابان امام رضا به تعداد ۳ نفر تحصیلدار با موتور سیکلت و مدارک کامل و ضامن معتبر دعوت به همکاری مینماید […]

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر