استخدام خانم جهت تولید هدایای تبلیغاتی

به یک خانم جهت کار در تولیدی هدایای تبلیغاتی نیازمندیم.

آدرس:سیدی-بلوار صبا-صبا ۱۹

۰۹۱۵۵۱۳۱۶۴۶