استخدام فروشنده و نیازمند سرمایه گذار در عطاری مشهد

به یک نفر مومن و معتمد و سرمایه گذار ۵ الی ۱۰ میلیون تومان در امور داروهای گیاهی(عطاری)نیازمندیم.

شماره همراه: ۰۹۳۸۷۴۱۳۱۳۶