نیازمند چند نفر خانم جهت نظافت ساختمان در مشهد

به چند نفر خانم جهت کار نظافتی کلی ساختمان نیازمندیم.

مجرد.متاهل فرقی ندارد

اطلاعات بیشتر تلگرام پیام بفرستید با تشکر
۰۹۱۵۶۹۹۱۷۴۸