نیازمندیهای روزنامه قدس مشهد

کانال تلگرام استخدام مشهد

 

[button icon=”{‹²›type‹²›:‹²›none‹²›}” label=”جهت مشاهده ی نیازمندی های روزنامه اینجا کلیک کنید” link=”http://beelond.ir/category/%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c/” target=”_self” type=”btn-default” size=”btn-normal” color=”btn-blue-dark” __fw_editor_shortcodes_id=”bfd1ddc421727ae6ce5ee41083d06b8c” _array_keys=”{‹²›icon‹²›:‹²›icon‹²›}” _fw_coder=”aggressive”][/button] 

نیازمندی های روزنامه قدس مشهد – شنبه ۱ اردیبهشت ۹۷

تصاویر(جهت بزرگنمایی روی تصاویر کلیک نمایید)


صفحه ۱

صفحه ۲

نیازمندی های روزنامه قدس
صفحه ۳

نیازمندی روزنامه قدس مشهد
صفحه ۴

نیازمندیهای روزنامه قدس خراسان
صفحه ۵

روزنامه قدس مشهد
صفحه ۶

فایلهای pdf نیازمندی های روزنامه قدس مشهد


دانلود صفحه ۱


دانلود صفحه ۲


دانلود صفحه ۳


دانلود صفحه ۴


دانلود صفحه ۵


دانلود صفحه ۶