نتایج دعوت به همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نتایج دعوت به همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نتایج مصاحبه بهمن ماه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رشته های پزشکی عمومی و متخصص طب اورژانس اعلام شد.

این استخدام به صورت قرارداد موقت جهت بکارگیری در بیمارستان های تابعه ی شهر از طرف دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت پذیرفته است.

زمان جهت تشکیل پرونده و بررسی مدارک و مصاحبه در تاریخ پنج شنبه- مورخ ۲/۱۲/۹۷ بوده است.

 

[button icon=”{‹²›type‹²›:‹²›none‹²›}” label=”جهت مشاهده نتایج اینجا کلیک کنید” link=”http://emp.mums.ac.ir/Employee/Follow-up.aspx” target=”_blank” type=”btn-default” size=”btn-normal” color=”btn-blue-dark” __fw_editor_shortcodes_id=”6a63b5cb91bfdeeac4e16dd3f339b89f” _array_keys=”{‹²›icon‹²›:‹²›icon‹²›}” _fw_coder=”aggressive”][/button]