قوانین و مقررات

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی درج آگهی: کلیه آگهی های مندرج در شبکه ها و پیام رسان ها تابع ماده ۱۲ آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و سایر قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور می باشد و رعایت آنها الزامی است.

ماده ۱۲ آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی:

سازمانهای تبلیغاتی و مؤسسات انتشاردهنده آگهی در تنظیم آگهی‌های
تبلیغاتی خود مکلف به رعایت نکات زیر می‌باشند.
‌الف – آگهی‌های تبلیغاتی باید با موازین شرعی و قانونی کشور منطبق باشد.
ب – استفاده از تصاویر و عناوین مقامات عالی رتبه مملکتی و تمثال پیشوایان مذهبی و
شخصیتهای تاریخی و فرهنگی کشور در آگهی‌هایی که‌هدف آنها ارائه کالاهای مصرفی و
خدمات مشابه می‌باشد ممنوع است.
پ – آگهی‌های تبلیغاتی نباید خدمات یا کالاهای دیگران را بی‌ارزش یا فاقد اعتبار
جلوه دهد.
ت – در آگهی‌های تبلیغاتی ادعاهای غیر قابل اثبات و مطالب گمراه‌کننده نباید
گنجانده شود.
ث – آگهی‌ تبلیغاتی نباید محتوی گفتار یا تصاویری باشد که برای اخلاق و معتقدات
مذهبی و عفت عمومی توهین‌آمیز باشد.
ج – در آگهی‌های تبلیغاتی نمی‌توان از قول منابع علمی ادعاهایی به عمل آورد که از
طرف منابع موثق علمی تأیید نشده باشد.
چ – تبلیغ کالاهای بازرگانی و خدمات تجارتی در کودکستانها، دبستانها، دبیرستانها
ممنوع است.
ح – تحقیر و استهزاء دیگران تلویحاً و یا تصریحاً در آگهی‌های تبلیغاتی ممنوع است.
خ – تبلیغاتی که مروج فاسد یا مخالف ادیان رسمی و بر خلاف عفت عمومی باشد ممنوع
است.
‌د – تعیین جایزه در مقابل تشویق به خرید و مصرف ممنوع است.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر