جذب نیروهای وظیفه امریه در بنیاد شهید و امور ایثارگران

شرایط جذب نیرو امریه در بنیاد شهید و امور ایثارگران:

۱-مدت خدمت سربازان امریه برابر بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح ۲۴ ماه می باشد.
۲-کلیه مقررات ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص نیروهای وظیفه در مورد سربازان امریه نیز قابل اجرا می باشد.
۳-عدم پذیرش در این نهاد در صورت درخواست همزمان در سازمان های دیگر.
۴- نیروهای وظیفه دیپلم و زیردیپلم با هر رشته تحصیلی مجاز می باشند.
۵-شرایط اولیه­ نیروهای وظیفه لیسانس و بالاتر، باید فارغ التحصیل یکی از رشته های ذیل باشد:
فیزیوتراپی، کاردرمانی، مددکاری، اعضای مصنوعی، بهداشت حرفه ای، روانشناسی، حقوق، فقه و حقوق اسلامی، برق، عمران و نقشه برداری، رایانه و فناوری اطلاعات، علوم اقتصادی، مدیریت، حسابداری و معماری.

۷-شرایط ثانویه پذیرش نیروهای وظیفه لیسانس و بالاتر باید یکی از شرایط ذیل باشد:
خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران، متأهلین، افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، معاف از رزم و فعالیت بسیج می باشد.
۸-برگه اعزام کلیه نیروهای متقاضی پذیرش در صورت داشتن شرایط باید با هماهنگی این مرکز و بدون غیبت اخذ گردد.
۹-کلیه درخواست کنندگان حداقل ۲ الی ۳ ماه پیش از تاریخ اعزام ، در مرحله اول فرم درخواست همکاری به صورت طرح خدمت سربازی را تکمیل کرده و به این مرکز فکس نمایند .

در مرحله بعد متقاضیان در استان تهران به صورت حضوری به دفتر اداره امور مشمولین در ستاد مرکز مراجعه نمایند.

در دیگر استان ها به رئیس حراست مربوطه استان جهت گزینش اولیه مراجعه می نمایند.

سربازان با مدرک تحصیلی لیسانس به بالا علاوه بر مرحله فوق می بایستی از طریق هسته مرکزی گزینش مورد تأیید قرار گرفته و سپس بکارگیری شوند. (در صورت رد صلاحیت در هر مرحله توسط هسته مرکزی گزینش امکان جذب وجود نخواهد داشت.)
۱۰-درخواست کنندگان هرگونه وابستگی سببی و نسبی با کارمندان بنیاد شهید و امور ایثارگران نداشته باشند.
تلفن مستقیم و دورنگار: ۸۸۹۳۹۶۷۱-۲۱
* قوانین و مقررات کامل تر پس از مراجعه حضوری به اطلاع مشمولین وظیفه خواهد رسید.

 

[button icon=”{‹²›type‹²›:‹²›none‹²›}” label=”فرم درخواست جذب نیرو وظیفه در بنیاد شهید و امور ایثارگران” link=”http://www.isaar.ir/images/docs/files/000285/nf00285365-1.pdf” target=”_self” type=”btn-default” size=”btn-normal” color=”btn-blue-dark” __fw_editor_shortcodes_id=”596f2a453af4fe4a49b834f7c7784d77″ _array_keys=”{‹²›icon‹²›:‹²›icon‹²›}” _fw_coder=”aggressive”][/button]