حقوق کارگران در سال ۹۷

دستمزد :

پس از جلسات متعدد نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای مشخص کردن حقوق کارگران برای سال ۹۷  بالاخره در نشست نهایی در تاریخ ۲۲ فروردین شورای عالی کار، حقوق امسال کارگران را تعیین کرد.

دستمزد سال 97

  حقوق کارگران دارای پایه حقوق بیش از ۹۲۹ هزار تومان در سال ۹۶، به صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت ماهیانه» تعیین شد به این ترتیب که به دستمزد پایه سال ۹۶ این گروه از کارگران، ۱۱ درصد، به اضافه روزانه ۲٫۸۰۰ تومان(۸۴ هزار تومان در هر ماه) اضافه خواهد شد.

 لازم به ذکر است، رقم ثابت ماهیانه به پایه حقوق تمامی کارگران (به غیر از حداقلی بگیران) اضافه خواهد شد.

 ۸۴ هزار تومان + ۱۱ درصد افزایش نسبت به حقوق ۹۶ = حقوق کارگران که بالای ۹۲۹ هزار تومان در سال ۹۶ دستمزد داشته اند. 

 حقوق حداقلی بگیران، یعنی کارگرانی که  دستمزد آنها در سال ۹۶ ، ۹۲۹ هزار تومان و کمتر بود ۱۹٫۵ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب حقوق پایه کارگران حداقلی بگیر با افزایش ۱۸۵ هزار تومان به یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان رسید.

  ۱۹٫۵ درصد افزایش نسبت به حقوق ۹۶= حقوق کارگران که زیر ۹۲۹ هزار تومان در سال ۹۶ دستمزد داشته اند. 

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر پایه سنوات برای کارگران قرارداد دائم و موقت تحت پوشش قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار، همچون سال گذشته روزانه ۱۷۰۰ تومان مشخص شده است.

 در این گزارش امسال حق مسکن کارگران ۴۰ هزار تومان، حق بن کارگری ۱۱۰ هزار تومان و حق اولاد به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال ۱۱۱ هزار تومان خواهد بود که به دستمزد کارگران اضافه خواهد شد.

بیمه :

 کل حق بیمه ۳۰ درصد حقوق می باشد که ۲۳ درصد از حقوق سهم کارفرما و هفت درصد نیز سهم کارگر است که باید پرداخت شود، با توجه به این قانون مبلغ کل بیمه برای سال ۱۳۹۷ مقدار ۳۶۷ هزار تومان تعیین شده که سهم کارفرما ۲۸۸ هزار تومان و سهم کارگر معادل ۸۵ هزار تومان است.
منبع:خبرگزاری مهر