استخدام mdf کار در مشهد

کانال تلگرام استخدام مشهد

 

جهت مشاهده ی آگهی های استخدام مشهد اینجا کلیک کنید.


دوشنبه ۱ بهمن:

به MDF کار جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

دوشنبه ۱ بهمن:

به MDF کار ماهر جهت نصب کابینت در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

شنبه ۲۹ دی:

به یک برشکار ماهر MDF با حقوق عالی جهت کار در مشهد در محدودی سیدی نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

شنبه ۲۲ دی:به تعدادی MDF کار ماهر و ساده در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام


شنبه ۲۲ دی:

به تعدادی MDF کار ماهر جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام


چهارشنبه ۱۹ دی:

به تعدادی کارگر ساده و نیمه ماهر MDF و کورین کار در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام


سه شنبه ۱۸ دی:

به یک برشکار ماهر MDF در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

سه شنبه ۱۸ دی:

به نیروی MDF کار ماهر و نیمه ماهر جهت نصب در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

یکشنبه ۱۶ دی:

به کارگر ماهر و نیمه ماهر MDF کار ، متعهد و تمیزکار در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


پنجشنبه ۱۳ دی:

به تعدادی MDF کار مسلط به فارسی کاری در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

چهارشنبه ۱۲ دی:

به دو نیروی MDF کار جهت کار در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

سه شنبه ۱۱ دی:

به تعدادی MDF کار و نجار ماهر جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

 یکشنبه ۹ دی:

به تعدادی MDF کار ماهر در شرکت سمیع چوب جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

پنجشنبه ۶دی:

به یک شاگرد ماهر و نیمه ماهر MDF کار در مشهد در محدوده سرافرازان نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

دوشنبه ۳دی:

به تعدادی نیروی ماهر و نیمه ماهر MDF کار در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

دوشنبه ۳دی:

به یک MDF کار ماهر یا نیمه ماهر و یک بردست در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

سه شنبه ۲۷ آذر:

به نیروی MDF و CNC کار با حقوق ۱ میلیون به بالا در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: ۰۵۱۳۷۴۲۶۱۳۹

ای استخدام


دوشنبه ۲۶ آذر: 

به تعدادی نصاب و نیروی نیمه ماهر MDF در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

یکشنبه ۲۵ آذر: 

به تعدادی نیروی ماهر و نیمه ماهر MDF کار در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

یکشنبه ۲۵ آذر:
به نیروی ماهر MDF کار جهت نصب سر ساختمان در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: ۰۹۱۵۰۰۵۵۵۱۰

ای استخدام


شنبه ۲۴ آذر:

به یک کارگر ماهر و نیمه ماهر در کارگاه MDF کاری در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

پنجشنبه ۲۲ آذر: 

به شاگرد در زمینه چوب و MDF در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

پنجشنبه ۲۲ آذر: 

به تعدادی MDF کار نیمه ماهر در شهر مشهد در محدوده کاری ابتدای جاده طرقبه نیازمندیم.
تلفن: ۰۵۱۳۵۵۹۳۸۳۹
ای استخدام


چهارشنبه ۲۱ آذر: به یک نفر استادکار ماهر یا نیمه ماهر ترجیحا جوان جهت کار MDF در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام


سه شنبه ۲۰ آذر: 

به برشکار و استادکار MDF در شهر مشهد در محدوده سیدی نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

چهارشنبه ۱۴ آذر: به شاگرد جهت نصب MDF در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

چهارشنبه ۱۴ آذر: به MDF کار ماهر و نیمه ماهر در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

دوشنبه ۱۲ آذر: به تعدادی MDF کار جهت کار کابینت با حقوق ثابت و بیمه در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: ۰۹۱۲۸۹۶۵۰۱۰

ای استخدام


یکشنبه ۱۱ آذر: به یک برشکار ماهر جهت کار خدمات MDF در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: ۰۹۱۵۵۱۱۶۷۵۶ ای استخدام


یکشنبه ۱۱ آذر: به استاد کار ماهر و نیمه ماهر mdf و چوب نیازمندم
۰۹۱۵۵۲۲۱۴۳۲


شنبه ۱۰ آذر: به تعدادی MDF کار ماهر و شاگرد ماهر در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: ۰۹۳۰۵۱۱۰۰۱۸

ای استخدام


شنبه ۱۰ آذر: به تعدادی رنگ کار نیمه ماهر سرویس خواب و mdf در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: ۰۹۰۱۷۲۹۰۶۰۳

ای استخدام


شنبه ۱۰ شهریور: نصاب ماهر کابینت و اشکاف با تجهیزات نیازمندیم فقط ماهر و مجرب کار به صورت کنترل داده میشود

۰۹۰۳۷۱۰۵۲۵۰