استخدام کارگر کارواش در مشهد

استخدام مشهد, کارگر 23 ژانویه 2019 25 می 2019


کانال تلگرام استخدام مشهد

جهت مشاهده ی آگهی های امروز استخدام کارگر کارواش در مشهد اینجا کلیک کنید.


 

 

چهارشنبه ۳ بهمن: به چند کارگر ماهر کارواش جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۱۵۱۰۴۶۰۰۵
۰۹۳۹۷۳۹۶۰۰۵
ای استخدام


دوشنبه ۱ بهمن:

به تعدادی کارگر ماهر کارواش در شهر مشهد – طبرسی شمالی ۱۲ نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

شنبه ۲۲ دی:

به تعدادی کارگر ماهر در کارواش گل در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

شنبه ۲۲ دی:

به دو نفر کارگر ماهر کارواش با جای خواب با حقوق عالی در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

چهارشنبه ۱۹ دی:به تعدادی کارگر ماهر شهرستانی در کارواش با حقوق بالا در مشهد در محدوده فکوری نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام


پنجشنبه ۱۳ دی:به یک نفر جهت همکاری با کارواش در شهر مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۱۵۱۲۳۶۱۹۶
ای استخدام


 یکشنبه ۹ دی:
 به تعدادی نیروی کارواش با حقوق روزانه ۵۰ هزار تومان در شهر مشهد در محدوده لادن نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

یکشنبه ۹ دی:

به تعدادی کارگر ماهر جهت کارواش با جای خواب در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

شنبه ۸ دی:

به چند کارگر ماهر کارواش جهت همکاری با جای خواب در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

شنبه ۸ دی:

به کارگر کارواش کار ماهر با درآمد عالی در مشهد در محدوده خیام نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

پنجشنبه ۶دی:

به نیروی کار با سابقه جهت کار در کارواش در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

چهارشنبه ۵دی:

به تعدادی کارگر ماهر جهت کارواش در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

سه شنبه ۴دی:

به تعدادی کارگر ماهر جهت کار در کارواش در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

دوشنبه ۳دی: به دو نفر نیروی ماهر کارواش با حقوق و مزایای عالی فوری در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: ۰۹۱۰۱۹۱۱۶۶۵

ای استخدام


سه شنبه۲۷ آذر:

به چند کارگر ماهر کارواش با حقوق ثابت + انعام خوب جهت همکاری در شهر مشهد در محدوده خیابان امام هادی نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

سه شنبه ۲۷ آذر: 

به تعدادی کارگر ماهر کارواش با حقوق و مزایای عالی جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام


دوشنبه ۲۶ آذر: به تعدادی کارگر ماهر جهت کار در کارواش در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: ۰۹۳۵۸۰۵۸۴۷۰

ای استخدام


یکشنبه ۲۵ آذر: 
به چند نفر نیرو جهت کار در کارواش در شهر مشهد در محدوده طلاب نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: ۰۹۰۳۷۸۶۹۴۹۲

ای استخدام


شنبه۲۴ آذر: 

به دو نفر نیروی با تجربه جهت کار در کارواش در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

شنبه ۲۴ آذر:

به چند نفر کارگر ماهر جهت کار در کارواش با حقوق مکفی در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

پنجشنبه ۲۲ آذر: 

به کارگر کارواش جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
حقوق + درصد
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

پنجشنبه ۲۲ آذر: 

به کارگر کارواش جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

چهارشنبه ۲۱ آذر: 

به تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر کارواش در شهر مشهد نیازمندیم.
در صورت نیاز با جای خواب
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

یکشنبه ۱۱ آذر: به تعدادی استادکار در کارواش جهت همکاری در مشهد در محدوده ابوطالب نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.تلفن: ۰۹۳۵۸۶۹۰۰۸۵

ای استخدام


پنجشنبه ۸ آذر: به تعداد محدودی کارگر کارواش در شهر مشهد ، امام خمینی نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

پنجشنبه ۸ آذر: به چند کارگر کارواش مجرب جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

سه شنبه ۶ آذر: به تعدادی کارگر ماهر جهت کار در کارواش با حقوق و پورسانت بالا در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


دوشنبه ۵ آذر: به نیروی جوان جهت کار در کارواش در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


چهارشنبه ۳۰ آبان: به تعدادی کارگر جهت کارواش در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


پنجشنبه ۲۴ آبان:
به تعدادی کارگر کارواش جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۳۸۱۸۵۴۳۳۹


سه شنبه ۲۲ آبان: به چند کارگر ماهر جهت کار در کارواش در مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۳۶۹۹۰۶۴۶۶


دوشنبه ۲۱ خرداد: به نیروی ماهر کارواش دارای گواهینامه با حقوق ماهیانه ۱ میلیون جهت همکاری در مشهد

۰۹۳۰۸۹۴۹۱۵۰ ای استخدام


پنج شنبه ۱۷ خرداد: به چند کارگر ماهر کارواش با حقوق ۳۰ هزار تومان در شهر مشهد نیازمندیم.

۰۹۱۰۱۹۱۱۶۶۵ ای استخدام


پنج شنبه ۳ خرداد: به کارگر ماهر کارواش جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم. ۰۹۱۵۷۱۵۲۰۰۲


دوشنبه ۳۱ اردیبهشت: به چند کارگر ماهر کارواش جهت همکاری در مشهد ، نبش چراغی ۴۳ نیازمندیم.

۰۹۳۹۵۶۱۶۹۲۷

ای استخدام


پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت: به تعدادی کارگر ماهر جهت کار در کارواش با امکانات جای خواب در مشهد نیازمندیم.

۰۹۳۵۸۸۹۷۵۱۱

ای استخدام


چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت: به یک نیروی کارواش با تجربه نیازمندیم با شرایط ذیل:
۱_حقوق ثابت ۱۵۰۰.۰۰۰تومان و دریافتی دومیلیون
۲_دارای تجربه دوراکلین.
۳-دارای سرعت عمل کافی .
۴_ماهر در انجام کار باکیفیت.
در صورت رضایت مشتری و کسب نمره عالی پرداخت تشویقی به مبالغ دریافتی افزوده میشود.
شماره تماس:۰٩١۵۵۰٩۶٨۵١


چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت: به کارگر کارواش جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.

۰۹۳۳۲۱۲۹۵۸۵

ای استخدام


سه شنبه ۲۵ اردیبهشت: به کارگر ماهر جهت کار در کارواش بزرگ رویال در مشهد در ابتدای خیابان خیام ۴۶ نیازمندیم

۰۹۱۵۰۰۶۱۶۹۵

ای استخدام


دوشنبه ۱۷ اردیبهشت: به تعدادی کارگر ماهر در کارواش گل در مشهد – امامت ۶۶ نیازمندیم.

۰۹۱۵۹۰۳۶۰۲۵

ای استخدام


به چند نیروی ماهر با حقوق عالی برای کارواش نیازمندیم
ارسال رزومه کاری به شماره۰۹۳۸۱۹۰۹۷۷۴


یک سامانه هوشمند به یک نفر نیروی ماهر کارواش و دوراکلین (صفرشویی) خودرو نیازمند است با حقوق ثابت یک میلیون و دویست هزار تومان و همراه با تشویقی در قبال رضایت مشتری

شماره تماس: ۰۹۱۵۵۰۹۶۸۵۱

بدون برچسب

  

یک پاسخ تا “استخدام کارگر کارواش در مشهد”

  1. سيد محسن حسيني در 15 آوریل 2019 @ 01:53

    با سلام خسته نباشيد
    بند محسن حسيني با سابقه پنج سال كار در كارواش كار صرف شويي دراكلين وغيره و اماده به كار هستم كامل اشنايي به كارواش اگر امكانش باشه با جاي خواب
    سن:۲۵داراي گواهينامه ماشين هستم
    ۰۹۱۰۹۶۶۳۱۷۸

ارسال نظر

آگهی استخدام مشهد آگهی روزنامه خراسان آگهی روزنامه خراسان رضوی آگهی روزنامه مشهد استخدام آموزش و پرورش خراسان رضوی استخدام آموزش و پرورش مشهد استخدام آموزش و پرورش مشهد 98 استخدام ادارات دولتی خراسان رضوی استخدام ادارات دولتی در مشهد استخدام ادارات دولتی مشهد استخدام ارتش خراسان رضوی استخدام ارتش مشهد استخدام بانک مشهد استخدام بانکهای مشهد استخدام دادگستری مشهد استخدام دولتی 98 استخدام دولتی خراسان استخدام دولتی خراسان 98 استخدام دولتی خراسان رضوی استخدام دولتی خراسانن رضوی استخدام دولتی در خراسان استخدام دولتی در خراسان رضوی استخدام دولتی در مشهد استخدام دولتی مشهد استخدام دولتی مشهد98 استخدام دولتی مشهد 98 استخدام دولتی مشهد با مدرک دیپلم استخدام علوم پزشکی خراسان رضوی استخدام قوه قضاییه مشهد استخدام مشهد 98 استخدام نیرو اداری مشهد استخدام نیرو انتظامی در مشهد استخدام نیرو انتظامی مشهد استخدام نیرو زمینی مشهد استخدام وزارت نیرو مشهد استخدام کارمند اداری در مشهد استخدام کارمند اداری مشهد ثبت آگهی استخدام رایگان مشهد ثبت آگهی استخدام مشهد ثبت آگهی تبلیغاتی مشهد ثبت آگهی مشهد درج آگهی استخدام رایگان مشهد درج آگهی استخدام مشهد درج آگهی تبلیغاتی مشهد درج آگهی مشهد

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر