استخدام کارگر ساده و ویزیتور در مشهد

به تعدادی کارگر ساده برای پخش مواد غذایی و ۱۰نفر ویزیتور با حقوق ثابت و پورسانت نيازمنديم.

۰۹۱۵۴۰۷۰۶۲۲