استخدام کارگر ساده در اوراقی مشهد

به یک کارگر ساده با ضامن معتبر برای کار در اوراقی نیازمندیم.

۰۹۱۵۸۳۵۷۸۱۹