استخدام کارآموز حسابداری در مشهد

صنایع شیمیایی فجر به یک حسابدار نیمه وقت از برای بعداز ظهرها مسلط به نرم افزار هلو نیازمند است.

شماره تماس: ۰۹۲۱۷۶۸۱۱۷۹

آدرس: بلوار. سجاد حامدجنوبی۱۴