استخدام پیک موتوری در مشهد

استخدام مشهد, پیک موتوری ۴ بهمن ۱۳۹۷ ۴ خرداد ۱۳۹۸


کانال تلگرام استخدام مشهد

جهت مشاهده ی آگهی های امروز استخدام پیک موتوری در مشهد اینجا کلیک کنید.


پنجشنبه ۴ بهمن:

به پیک موتوری جهت کار در کباب سرا در مشهد در محدوده هاشمیه نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

پنجشنبه ۴ بهمن:

به تعدادی پیک موتوری دارای مدارک در پیتزا گلبرگ در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

پنجشنبه ۴ بهمن: به یک پیک جهت همکاری در شهر مشهد در محدوده کوثر نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۱۵۹۱۶۴۲۴۱
ای استخدام


چهارشنبه ۳ بهمن:به دو نفر پیک موتوری در کترینگ فرهاد در شهر مشهد ، نبش الهیه ۱ نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۱۵۰۰۳۵۶۴۴
ای استخدام


سه شنبه ۲ بهمن:

به چند پیک موتوری جهت همکاری در شهر مشهد در محدوده بلوار وکیل آباد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام


دوشنبه ۱ بهمن:

به پیک موتوری جهت همکاری با اغذیه در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

دوشنبه ۱ بهمن:

به پیک موتوری جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

یکشنبه ۳۰ دی:

به چند پیک موتوری جهت رستوران در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

یکشنبه ۳۰ دی: به تعدادی پیک موتوری جهت کار در رستوران در مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۹۰۱۵۴۲۸۰۹
ای استخدام


شنبه ۲۹ دی:

به تعدادی پیک موتوری به صورت دو شیفت در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

شنبه ۲۹ دی: به تعدادی پیک موتوری جهت همکاری در شهر مشهد در محدوده حرم نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۰۱۴۴۴۸۲۴۷
ای استخدام


پنجشنبه ۲۷ دی: به پیک موتوری جهت همکاری با رستوران در شهر مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۹۱۱۷۵۳۱۷۰
ای استخدام


چهارشنبه ۲۶ دی:

به پیک موتوری جهت همکاری در شهر مشهد – نبش بزرگمهر شمالی نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

چهارشنبه ۲۶ دی: به تعدادی پیک موتوری جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۳۰۵۱۴۰۱۱۴
ای استخدام


چهارشنبه ۲۶ دی:

به تعدادی پیک موتوری در سوپر تلفنی در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

شنبه ۲۲ دی: به تعدادی پیک موتوری جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۱۵۵۰۲۹۲۹۶
۰۵۱۳۷۵۷۴۰۳۰
ای استخدام


چهارشنبه ۱۹ دی:

به تعدادی پیک موتوری با حقوق بالا در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


سه شنبه ۱۸ دی:
به تعدادی پیک موتوری تمام وقت جهت پیتزا دایتی در مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۳۵۶۷۸۷۷۴۴
ای استخدام


یکشنبه ۱۶ دی:

به پیک موتوری جهت رستوران در شهر مشهد در محدوده مصلی در شیفت ظهر نیازمندیم.
مراجعه حضوری
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

یکشنبه ۱۶ دی:

به پیک موتوری جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

پنجشنبه ۱۳ دی:

به چند پیک موتوری جهت همکاری با رستوران در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

پنجشنبه ۱۳ دی:به چند پیک موتوری جهت همکاری با رستوران در مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۳۵۹۸۵۰۳۰۰
ای استخدام


چهارشنبه ۱۲ دی: به پیک موتوری جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
آشنا به محدوده پیروزی
تلفن: ۰۹۱۵۵۰۹۱۱۹۰
۰۹۱۵۵۱۱۱۰۶۳
ای استخدام


دوشنبه ۱۰ دی:

به چند پیک موتوری جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام


یکشنبه ۹ دی:

به پیک موتوری جهت همکاری با رستوران معتبر در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

یکشنبه ۹ دی: به تعدادی پیک موتوری با گواهینامه موتور جهت شیفت روز در یک رستوران معتبر در مشهد نیازمندیم.
آدرس: پیروزی ۵ – نبش دعبل خزائی ۱۲
تلفن: ۰۹۳۰۳۴۹۱۸۰۹
ای استخدام


شنبه ۸ دی:

به پیک موتوری جهت کار در آشپزخانه با جای خواب در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

شنبه ۸ دی:

به تعدادی پیک موتوری جهت رستوران در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

شنبه ۸ دی:

به تعدادی پیک موتوری جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

شنبه ۸ دی:

به پیک موتوری جهت همکاری با کترینگ پاژده در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

آدرس: بلوار میثاق – بلوار مجیدیه – مجیدیه ۱۷ – مرشدلو ۱
ای استخدام

پنجشنبه ۶دی:

به تحصیلدار موتوری با حقوق ثابت در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

پنجشنبه ۶ دی:

به تعدادی پیک موتوری با درآمد روزانه ۸۰ الی ۱۵۰جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

آدرس: سید رضی ۴۴ – نبش چهار راه دوم

ای استخدام


چهارشنبه ۵دی:به پیک موتوری جهت همکاری با ساندویچی در شهر مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۳۶۵۴۰۹۵۳۸
ای استخدام


سه شنبه ۴ دی:

به تعدادی پیک جهت کار در رستوران نیازمندیم
ساعت کاری:۱۲ الی ۱۶
دستمزد ساعتی ۸ هزار تومان
۰۹۱۵۶۹۷۵۲۳۱
آریاجاب


دوشنبه ۳دی:

به موتور سوار جهت همکاری با پیک موتوری در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

دوشنبه ۳دی:

به پیک موتوری با ضامن معتبر جهت رستوران در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام


دوشنبه ۳ دی:
به چند پیک موتوری جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۵۱۳۶۰۹۶۲۳۲
ای استخدام


یکشنبه ۲ دی:
به پیک موتوری جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: ۰۹۳۹۶۹۰۳۴۳۰

ای استخدام


یکشنبه ۲دی: به تعدادی پیک موتور سوار تمام وقت و پاره وقت با درآمد از ۵۰ تومان الی ۲۰۰ تومان در مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۱۳۹۱۰۴۹۰۲
ای استخدام


شنبه۱دی:

به پیک موتوری جهت آشپزخانه در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

شنبه۱دی: به تعدادی خودرو سواری جهت سرویس دهی به هتل در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

شنبه ۱ دی: 

استخدام در یک کترینگ معتبر
منشی و صندوقدار خانم با ظاهری آراسته و روابط عمومی بالا ساعت کاری ۱۰ صبح تا ۵ عصر حقوق۷۰۰

نیروی خدماتی آقا جهت شستشوی ظروف و غیره… ۸صبح تا۶ عصر حقوق۹۰۰

پیک موتوری متعهد و با اخلاق ساعات کاری۱۲ تا۵
ساعتی ۵+هر فیش هزار تومان

آدرس: بلوار معلم بین معلم ۳۴ – ۳۶
کترینگ دورچین
مراجعه حضوری الزامیست
۰۹۱۵۰۰۶۵۵۱۷
آریاجاب


پنجشنبه ۲۹ آذر: 

به تعدادی موتور سوار مجرب جهت پیک شهاب در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

سه شنبه ۲۷ آذر: 
به پیک موتوری جهت همکاری در رستوران در مشهد در شیفت ظهر نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۳۵۷۲۹۵۴۰۶
ای استخدام


دوشنبه ۲۶ آذر: 

به پیک موتوری جهت همکاری با رستوران در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

دوشنبه ۲۶ آذر: 

به یک پیک موتوری با مدارک کامل موتور در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

یکشنبه۲۵ آذر:
به پیک موتوری جهت رستوران در شیفت ظهر آشنا به قاسم آباد با نهار در شهر مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۱۵۴۰۰۸۹۴۰
ای استخدام


شنبه ۲۴ آذر: 

به پیک موتوری جهت همکاری با رستوران در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

شنبه۲۴ آذر:به یک پیک موتوری جهت همکاری با آشپزخانه در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام


پنجشنبه ۲۲ آذر: به تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک موتوری با درآمد روزانه ۸۰ هزار به بالا در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام


چهارشنبه ۲۱ آذر: به تعدادی پیک موتوری جهت آشپزخانه هتل در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

چهارشنبه ۲۱ آذر: 

به تعدادی پیک موتوری جهت همکاری با کترینگ در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

سه شنبه ۲۰ آذر: به پیک موتوری با تحصیلات و ضامن معتبر و حقوق + بیمه + پورسانت در مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۴۴۳۵۹
ای استخدام


دوشنبه۱۹ آذر: به پیک موتوری جهت فست فود در مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۱۵۱۱۳۳۱۳۵
ای استخدام


دوشنبه ۱۹ آذر: به چند نفر پیک موتوری جهت همکاری در پیک تیزرو در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: ۰۹۱۵۱۱۸۰۴۶۰

ای استخدام


یکشنبه ۱۸ آذر: 

به تعدادی موتور سوار با درآمد عالی در پیک موتوری وطن در مشهد در محدوده گلشهر نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


یکشنبه ۱۸ آذر: به پیک موتوری شهرستانی جهت آشپزخانه در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام


شنبه ۱۷ آذر: به تعدادی پیک موتوری جهت رستوران پدر در شهر مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۳۶۰۱۴۲۷۲۲
ای استخدام


پنجشنبه ۱۵ آذر: به تعدادی پیک موتوری جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: ۰۹۱۵۷۲۵۵۰۴۴

ای استخدام


پنجشنبه ۱۵ آذر: به ۵۰ نفر موتور سوار جهت پیک موتوری در شهر مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۵۱۳۳۶۶۵۴۸۳
ای استخدام


چهارشنبه ۱۴ آذر: به تعدادی موتور سوار جهت همکاری با پیک در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

چهارشنبه ۱۴ آذر: به یک نفر پیک موتوری متاهل جهت کار در لابراتوار دندانسازی در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

سه شنبه ۱۳ آذر: به پیک موتوری جهت همکاری در کترینگ مهر در مشهد نبش امام رضا ۶۲ نیازمندیم.
مراجعه حضوری_متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: ۰۵۱۳۸۵۲۱۱۲۶

ای استخدام


دوشنبه ۱۲ آذر: به یک نفر موتور سوار با روابط عمومی بالا در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: ۰۹۱۵۳۲۲۵۰۷۱

ای استخدام


دوشنبه ۱۲ آذر: به تعدادی موتورسوار با تجربه با حقوق ثابت جهت کار در پیک موتوری در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: ۰۵۱۳۳۴۴۶۸۹۱

ای استخدام


یکشنبه ۱۱ آذر:  به تعدادی پیک موتوری جهت کار در رستوران با حقوق ساعتی ۸۰۰۰ در مشهد در محدوده بلوار پیروزی نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۱۵۰۵۱۱۳۵۳
ای استخدام


یکشنبه ۱۱ آذر: به تعدادی پیک موتوری نیمه وقت و تمام وقت در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: ۰۵۱۳۲۲۸۴۰۲۳

ای استخدام


شنبه ۱۰  آذر: به پیک موتوری جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: ۰۹۱۵۱۱۴۲۱۶۷ ۰۹۱۵۱۸۸۱۷۶۸

ای استخدام


شنبه ۱۰ آذر: به پیک جهت همکاری در شیفت صبح و شب در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: ۰۵۱۳۷۶۰۳۹۰۰

ای استخدام


شنبه ۱۰ آذر: به یک نفر پیک موتوری جهت آشپزخانه در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: ۰۹۱۵۱۲۴۵۳۹۳


شنبه ۱۰ آذر: به تعدادی پیک موتوری جهت رستوران در شهر مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۱۵۸۸۰۰۰۲۱
ای استخدام


شنبه ۱۰ آذر: به پیک موتوری جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: ۰۹۳۳۹۶۸۵۷۵۶

ای استخدام


پنجشنبه ۸ آذر: به تعدادی پیک موتوری جهت کار در کترینگ در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

پنجشنبه ۸ آذر: شرکت پویا رادمان گستران توس جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
پیک
با حقوق ثابت و ساعت کاری مشخص
همه روزه
جهت همکاری در مناطق وکیل آباد
ساعات کاری:
از ۷ الی ۱۳ با حقوق ثابت ۷۶۰/۰۰۰ تومان و از ۱۸ الی ۲۳ با حقوق ثابت ۶۴۰/۰۰۰ تومان
به دلیل استارت کار سفارشات بسیار محدود، به صرفه و استهلاک موتور بسیار کم است.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند جهت پرکردن فرم همکاری همه روزه از ساعت ۹ الی ۱۶ به آدرس زیر مراجعه و یابا شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
آدرس: بلوار معلم ، نبش معلم ۲۶ ، ساختمان اداری کسری، پلاک ۴۳ طبقه اول ، واحد ۱ ، شرکت پویا رادمان گستران توس
تلفن: ۰۹۳۵۷۶۴۴۵۵۱
ای استخدام


چهارشنبه ۷ آذر: به تعدادی پیک موتوری با درآمد ۷۰ به بالا سریعا جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

چهارشنبه ۷ آذر: به پیک موتوری جهت همکاری در دو شیفت در شهر مشهد در محدوده قاسم آباد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


سه شنبه ۶ آذر: به یک پیک موتوری جهت همکاری در شهر مشهد در محدوده گاز نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


سه شنبه ۶ آذر: 

شرکت پویا رادمان گستران توس جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی توضیحات
پیک
  • متعهد و منظم
  • با حقوق ثابت و ساعت کاری مشخص
  • همه روزه
  • جهت همکاری در مناطق وکیل آباد

ساعات کاری:

  • از ۷ الی ۱۳ با حقوق ثابت ۷۶۰/۰۰۰ تومان و از ۱۸ الی ۲۳ با حقوق ثابت ۶۴۰/۰۰۰ تومان
  • به دلیل استارت کار سفارشات بسیار محدود، به صرفه و استهلاک موتور بسیار کم است
متقاضیان واجد شرایط میتوانند جهت پرکردن فرم همکاری همه روزه از ساعت ۹ الی ۱۶ به آدرس زیر مراجعه و یابا شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
آدرس: بلوار معلم ، نبش معلم ۲۶ ، ساختمان اداری کسری، پلاک ۴۳ ، طبقه اول ، واحد ۱ ، شرکت پویا رادمان گستران توس

دوشنبه ۵ آذر: به پیک موتوری پاره وقت جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


دوشنبه ۵ آذر: به تعدادی پیک موتوری جهت همکاری با آشپزخانه در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


دوشنبه ۵ آذر: به تعدادی پیک موتوری جهت کترینگ در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


دوشنبه ۵ آذر: به پیک موتوری با درآمد بالا تمام وقت و نیمه وقت با پورسانت ۱۸ درصد در شهر مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۱۵۷۶۶۷۰۸۱


پنجشنبه ۱ آذر: به تعدادی پیک موتوری جهت پیتزا گلبرگ در شهر مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۱۵۵۱۳۷۸۰۰


چهارشنبه ۳۰ آبان: به تعدادی پیک موتوری متعهد با گواهینامه جهت رستوران در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


چهارشنبه ۳۰ آبان: به پیک موتوری آشپزخانه واقع در شهرک صنعتی طرق در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


سه شنبه ۲۹ آبان: به چند پیک موتوری جهت آشپزخانه در شهر مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۱۵۱۰۳۷۴۰۴


سه شنبه ۲۹ آبان: استخدام در رستوران عالی کباب_پیک موتوری شیفت ظهر و شب_سالندار شیفت ظهر و شب
نیروی خدمات شیفت صبح
آدرس : بهارستان ۱۸ مقابل نیلوفر_تلفن تماس :
۳۷۶۰۲۰۴۲
ساعت تماس ۱۲ الی ۱۷ و ۲۰ الی ۲۳


یکشنبه ۲۷  آبان:
به تعدادی پیک موتوری جهت فست فود در شهر مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۳۰۷۷۸۷۳۷۲


یکشنبه ۲۷ آبان: به تعدادی پیک موتوری جهت کار در رستوران در شهر مشهد نیازمندیم.تلفن: ۰۵۱۳۸۶۹۳۸۹۶


پنجشنبه ۲۴ آبان: به پیک موتوری پیتزا و ساندویچ در شهر مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۱۵۴۰۰۴۵۱۲


پنجشنبه ۲۴ آبان:
به تعدادی پیک موتوری جهت رستوران در مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۲۱۵۲۵۴۴۰۱


چهارشنبه ۲۳ آبان: شرکت پویا رادمان گستران توس جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی دعوت به همکاری می نماید.
پیک موتوری_نیروی دائمی_فعال_حقوق عالی
ساعات مراجعه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ بعد از ظهر
آدرس: بلوار معلم، نبش معلم ۲۶ ، پلاک ۴۳ ، ساختمان اداری کسری، طبقه اول ، واحد ۱_ تلفن: ۰۹۳۵۷۶۴۴۵۵۱


چهارشنبه ۲۳ آبان: به یک پیک موتوری جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۱۵۷۶۱۰۲۹۴


چهارشنبه ۲۳ آبان: به پیک موتوری جهت فست فود در شهر مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۱۵۳۵۹۲۴۵۳


سه شنبه ۲۲ آبان:
شرکت پویا رادمان گستران توس جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی دعوت به همکاری می نماید.
ساعات مراجعه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ بعد از ظهر
آدرس: بلوار معلم، نبش معلم ۲۶ پلاک ۴۳ ، ساختمان اداری کسری، طبقه اول ، واحد ۱
تلفن: ۰۹۳۵۷۶۴۴۵۵۱


سه شنبه ۲۲ آباناستخدام پیک موتوری در مشهد


دوشنبه ۱۸ تیر: به یک پیک موتوری نیمه وقت نیازمندیم
مراجعه حضوری طبرسی شمالی ۴ بین حیدری نسب ۲ و ۴ مصالح عدالت


پنج شنبه ۱۴ تیر: به چند پیک موتوری خوش برخورد
نیازمندیم
محدوده پیروزی
۰۹۱۵۶۰۰۷۴۶۴


شنبه ۱۹ خرداد: به پیک موتوری جهت انبار MDF در مشهد نیازمندیم.

۰۵۱۳۶۹۰۵۸۹۵ ای استخدام


پنج شنبه ۱۷ خرداد: به یک پیک موتوری جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
از ساعت ۸ صبح الی ۱۵ عصر

۰۹۱۵۵۰۵۵۰۰۶ ای استخدام


پنج شنبه ۱۰ خرداد: به تعدادی پیک موتوری با کارکرد بالای ۷۰ هزار تومان بدون ضامن و بدون سابقه کار جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.

۰۹۱۵۲۱۲۲۱۵۸

ای استخدام


پنج شنبه ۳ خرداد: به پیک موتوری جهت همکاری با پاساژ رسالت در مشهد نیازمندیم.

۰۹۱۵۸۳۵۲۸۱۶

ای استخدام


چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت: به تعدادی پیک موتوری در شیفت ظهر جهت کار در آشپزخانه در مشهد نیازمندیم

۰۵۱۳۳۴۱۰۹۵۰

ای استخدام


به چند پیک مجرب و خوش برخورد نیازمندیم
محدوده فکوری
۰۹۱۵۶۰۰۷۴۶۴ عبدی


به چند پیک موتوری ویک خانم جهت صندوق داری نیازمندیم
تلفن ۰۹۱۵۹۲۲۶۲۸۵


به تعدادی نیروی آقا همراه با موتور سیکلت ترجیحا در محدوده حرم مشهد نیازمندیم.

تلفن : ۳۲۲۱۰۰۳۱


به تعدادی پیک موتوری جهت کار در اشپزخانه نیازمندیم ۰۹۱۵۴۷۵۹۷۰۰ ساعت۵ هزارتومان ب همراه نهار ساعت کاری ۱۲تا۴و۱تا۵عصر مراجعه فقط حضوری سیدی کوشش۴۱نبش مهدی۱۲


به یک اقا با گواهینامه موتور سیکلت جهت کار در رستوران و پیک موتوری تمام وقت نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۵۹۰۲۴۰۱۷


آشپزخانه سید برای تکمیل پرسنل خود به یک نفر نیروی جوان دارای گواهینامه موتور برای پیک نیازمند است.
۰۹۱۵۳۲۳۳۱۱۷
۰۹۱۵۳۲۳۵۱۶۳
۰۵۱۳۴۲۲۴۰۶۸
بحرینی
پاسخگویی از ساعت ۱۰ به بعد


به پیک موتوری محدوده بلوار توس نیازمندیم با مدارک کامل

۳۶۶۵۷۹۷۰ چوبدار


به یک پیک موتوری جهت شیفت ظهر با حقوق و شرایط عالی نیازمندیم.
تلفن :۳۸۸۲۴۳۸۸ سروش
ادرس : تاکسی پیتزا کوثر ۸


به تعداد زیادی راننده پیک موتوری به صورت نیمه وقت_پاره وقت_تمام وقت نیازمندیم.
همراه با تضمین درآمدواقعی و افزایشی..
مراجعه حضوری:خیام شمالی بازار بین المللی سپاد فاز ۳ طبقه اول پلاک ۴۳۱
همراه:۰۹۹۱۵۶۸۲۹۵۹


تعدادی پیک موتوری نیازمندیم.

۰۹۹۰۱۹۵۵۲۹۹

بدون برچسب

  

ارسال نظر

آگهی استخدام مشهد آگهی روزنامه خراسان آگهی روزنامه خراسان رضوی آگهی روزنامه مشهد استخدام آموزش و پرورش خراسان رضوی استخدام آموزش و پرورش مشهد استخدام آموزش و پرورش مشهد 98 استخدام ادارات دولتی خراسان رضوی استخدام ادارات دولتی در مشهد استخدام ادارات دولتی مشهد استخدام ارتش خراسان رضوی استخدام ارتش مشهد استخدام بانک مشهد استخدام بانکهای مشهد استخدام دادگستری مشهد استخدام دولتی 98 استخدام دولتی خراسان استخدام دولتی خراسان 98 استخدام دولتی خراسان رضوی استخدام دولتی خراسانن رضوی استخدام دولتی در خراسان استخدام دولتی در خراسان رضوی استخدام دولتی در مشهد استخدام دولتی مشهد استخدام دولتی مشهد98 استخدام دولتی مشهد 98 استخدام دولتی مشهد با مدرک دیپلم استخدام علوم پزشکی خراسان رضوی استخدام قوه قضاییه مشهد استخدام مشهد 98 استخدام نیرو اداری مشهد استخدام نیرو انتظامی در مشهد استخدام نیرو انتظامی مشهد استخدام نیرو زمینی مشهد استخدام وزارت نیرو مشهد استخدام کارمند اداری در مشهد استخدام کارمند اداری مشهد ثبت آگهی استخدام رایگان مشهد ثبت آگهی استخدام مشهد ثبت آگهی تبلیغاتی مشهد ثبت آگهی مشهد درج آگهی استخدام رایگان مشهد درج آگهی استخدام مشهد درج آگهی تبلیغاتی مشهد درج آگهی مشهد

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر