استخدام مهماندار خانم و آقا در شرکت هواپیمایی ایرتور در مشهد

استخدام مهماندار ایرتور

شرکت هواپیمایی ایرتور یکی از بهترین شرکت ها هواپیمایی می باشد که رتبه دوم در کمترین تاخیر پرواز بین شرکت های هواپیمایی ایران را داراست.

این شرکت در نظر دارد جهت تکمیل کادر پروازی خود از افراد واجد شرایط عمومی و اختصاصی جهت شغل مهمانداری هواپیما دعوت به همکاری نماید.

جزئیات بیشتر در سایت هواپیمایی ایرتور: اینجا کلیک نمایید