استخدام قالب ساز در مشهد

کانال تلگرام استخدام مشهد


دوشنبه ۱۰ دی: به تعدادی کارگر روز مزد آشنا به آرماتور بندی و قالب بندی (قالب چوبی) نیازمندیم.
۰۹۱۵۵۱۶۸۱۶۰ غلامی

آریاجاب


یکشنبه ۹ دی:

به کارگر ماهر یا نیمه ماهر جهت کار قالب بندی و آرماتور بندی در مشهد در محدوده طرقبه نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

یکشنبه ۹ دی:

به تعدادی کارگر روز مزد آشنا به آرماتور بندی و قالب بندی(قالب چوبی)نیازمندیم.
۰۹۱۵۵۱۶۸۱۶۰ غلامی

آریاجاب


شنبه ۱دی: 

تعداد آرماتور بند و قالب بند(قالب چوبی) نیازمندیم.
غلامی۰۹۱۵۵۱۶۸۱۶۰

آریاجاب


پنجشنبه۲۹ آذر: 

نیاز به تعدادی نیروی قالب بند و آماتور بند ماهر و نیمه ماهر جهت اجرای اسکلت بتنی در محدوده میدان تلویزیون مشهد هستیم.
شماره تماس جعفری ۰۹۱۵۳۱۹۵۱۹۱

آریاجاب


شنبه ۲۴ آذر: 

به تعدادی آرماتوربند و قالب بند ماهر و ساده در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

یکشنبه ۱۸ آذر: 

به یک بردست قالب ساز جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

یکشنبه ۱۸ آذر: 

به تعدادی قالب بند ماهر و نیمه ماهر جهت پروژه عمرانی در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

یکشنبه ۱۸ آذر: نیاز به تعدادی نیروی قالب بند و آماتور بند ماهر و نیمه ماهر جهت اجرای اسکلت بتنی در محدوده میدان تلویزیون مشهد هستیم.
شماره تماس جعفری ۰۹۱۵۳۱۹۵۱۹۱

آریاجاب


سه شنبه ۱۳ آذر: به تعدادی قالب گیر ماهر با حداکثر سن ۳۵ سال در شرکت ریخته گری در مشهد در شهرک صنعتی توس نیازمندیم.
داخلی ۱۰۱ زمان پاسخگویی از ساعت ۹ الی ۱۳
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: ۰۵۱۳۵۴۱۱۶۲۰

ای  استخدام


چهارشنبه ۷ آذر: 

به کوره دار و قالب گیر در شرکت معتبر ریخته گری در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


سه شنبه ۲۹ آبان: به قالب ساز در شهر مشهد در شهرک صنعتی کلات نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: ۰۵۱۳۲۴۵۴۲۶۰ ۰۵۱۳۲۴۵۴۵۸۵