استخدام فروشنده،صندوقدار و نیرو خدماتی در بلوار طبرسی مشهد

يك فروشگاه پوشاك واقع در بلوار طبرسي شمالي براي تكميل نمودن پرسنل خود به تعداد ٥ نفر فروشنده خانم (نيمه وقت و تمام وقت)و دو نفر صندوقدار خانم (نيمه وقت و تمام وقت) و دونفر خانم جهت نظافت فروشگاه با حقوق خوب نيازمنديم.
علاقه مندان ميتوانند رزومه خود را به ايدي تلگرام
zelzeeele
و يا با شماره
۰۹۹۱۸۹۳۸۶۱۳
تماس حاصل فرمايند.