استخدام عکاس و روتوش کار خانم در تهران

به عکاس و روتوش کار خانم جهت سالن زیبایی در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۹۰۳۱۱۱۸۴۱۷