استخدام عکاس نیمه حرفه ای در مشهد

 

به یک عکاس نیمه حرفه ای جهت کار در غرفه عکاسی شهربازی در مشهد منطقه عدل خمینی نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۲۰۷۰۵۰۵۲

ای استخدام