استخدام صافکار در مشهد

کانال تلگرام استخدام مشهد

 

جهت مشاهده ی آگهی های استخدام مشهد اینجا کلیک کنید.


شنبه ۲۲دی:

به یک شاگرد صافکار ماهر یا نیمه ماهر در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

چهارشنبه ۱۹ دی:به یک صافکار ماهر درصدی کار جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام


شنبه ۸ دی:

به صافکار اتومبیل جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


پنجشنبه ۶دی:

به یک صافکار ماهر جهت کار در نمایندگی در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

دوشنبه ۳دی:

به یک نیروی جوان صافکار یا نقاش در شهر مشهد در محدوده بلوار توس نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

دوشنبه۳دی:

به یک کارگر ماهر یا نیمه ماهر صافکار در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

شنبه ۱دی:

به دو نفر استادکار ماهر صافکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

دوشنبه ۲۶ آذر:

به یک صافکار ماهر و نیمه ماهر با حقوق بالا در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

شنبه۲۴ آذر: 

به صافکار ماهر جهت همکاری با صافکاری خیام در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

چهارشنبه ۱۴ آذر: به چند کارگر صافکار ماهر و نیمه ماهر جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

چهارشنبه ۱۴ آذر: به استادکار صافکار و شاگرد ماهر در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

چهارشنبه ۱۴ آذر: به چند صافکار ماهر و نیمه ماهر جهت همکاری با حقوق توافقی در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

سه شنبه ۱۳ آذر: به دو نفر استادکار ماهر صافکاری ، فوری جهت کار در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: ۰۹۱۵۱۰۱۵۵۱۵

ای استخدام


دوشنبه ۱۲ آذر: به یک استاد صافکار ماهر جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
مراجعه حضوری
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
آدرس: حجت بازیان – واقع در جاده طرقبه – نبش امام رضا ۳۰ (ع)
تلفن: ۰۹۱۵۳۲۳۳۳۸۲

ای استخدام


شنبه ۱۰ آذر: به یک شاگرد صافکار ماهر جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: ۰۹۳۹۶۰۸۳۷۸۶ ای استخدام


پنجشنبه ۸ آذر:  به یک صافکار ماهر جهت کار در کارگاه به صورت درصدی در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

آدرس: گاراژدارها – کوشش ۴۰

دوشنبه ۵ آذر: به یک شاگرد نقاش و صافکار در شهر مشهد در محدوده معلم نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۱۵۷۵۸۳۰۰۲


دوشنبه ۵ آذر: به شاگرد ماهر و نیمه ماهر صافکار در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: ۰۹۳۳۷۲۰۶۶۳۷


سه شنبه ۲۹ آبان: به یک شاگرد ماهر صافکار جهت همکاری به صورت درصدی در مشهد نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۹۱۱۷۸۴۸۸


یکشنبه ۲۳ اردیبهشت: به یک صافکار ماهر و یک سیم کش ماهر اتومبیل در مشهد نیازمندیم

۰۹۱۵۴۷۳۷۸۳۸

ای استخدام