استخدام خانم جهت جمع آوری کپسولهای آتش نشانی در مشهد

به تعدادی خانم جهت کنترل وجمع آوری کپسولهای آتش نشانی با حقوق ثابت و سرویس دراختیار نیازمندیم.

تلفن تماس ۰۹۱۵۲۰۳۴۹۷۹