استخدام تخته کار در مشهد

کانال تلگرام استخدام مشهد

 

جهت مشاهده ی آگهی های استخدام مشهد اینجا کلیک کنید.


چهارشنبه ۲۶ دی:

به یک تخته کار جوان جهت همکاری در رستوران وثوقی در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

آدرس: ضلع شمالی – بازار رضا – کوچه وثوقی – رستوران وثوقی
ای استخدام

چهارشنبه ۱۹ دی:

به یک نفر تخته کار جهت کار در کبابی در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

پنجشنبه ۶دی:

به تخته کار جهت همکاری در رستوران در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

شنبه۱دی:به تخته کار ماهر و باتجربه جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام


یکشنبه ۲۵ آذر: 

به تخته کار حرفه ای شهرستانی جهت کار در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

ای استخدام

چهارشنبه ۱۴ آذر: به تعدادی تخته کار ماهر جهت کیف دوزی در شهر مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: ۰۹۳۰۵۱۱۴۰۰۷

ای استخدام


به یک تخته کار نیازمندم.

۰۹۱۵۵۱۰۴۹۶۳