استخدام برنامه نویس خانم در مشهد

یک شرکت مهندسی در مشهد با شرایط ذیل استخدام مینماید:

برنامه نویس خانم آشنا به C#, SQL Server, ASP.NET
به صورت تمام وقت با بیمه دارد

تلفن :۰۹۳۳۲۶۴۲۰۶۴